1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای کودک
چاپ یک عدد شاسی ۲۱*۱۶
چاپ یک آلبوم ۴۰*۳۰
۲ ساعت ورودی باغ کودک

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۵*۱۰

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۲. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.

قیمت : ۳ میلیون تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای کودک
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸*۱۳

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاوه تدوین کلیپ ۲ میلیون تومان می باشد.

قیمت : ۸۰۰ هزارتومان