پکیج های فرمالیته تهران

3

پکیج شماره ۳

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ عکس و ۱۰ برگ)
چاپ آلبوم ۱۰ برگ (۲۰ صفحه) سایز ۶۰ * ۳۰

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
یک عدد قاب عکس ۷۰ * ۵۰
۱۰ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.

قیمت : ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
یک عدد شاسی ۱۸ * ۱۳
چاپ ۱۰ عکس ۴۰ * ۳۰

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.

قیمت : ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ ۲ عدد شاسی ۲۱ * ۱۶

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.

قیمت : ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

eghtsadi

پکیج اقتصادی

عکاسی و فیلمبرداری باغ و عمارت و مراسم با یک دوربین
چاپ یک عدد شاسی ۳۰ * ۲۰
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۲. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.

قیمت : ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

پکیج های فرمالیته تهران

پکیج های فرمالیته شمال

1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
طراحی و چاپ آلبوم ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ دو عدد شاسی ۲۱ * ۱۶
چاپ ۱۰ عدد پولاروید ۲۱ * ۱۶

توضیحات :
۱. هزینه ایاب و ذهاب در پکیج ها لحاظ شده است.
۲. دکور فرمالیته شامل هزینه جداگانه نمیگردد.

قیمت : ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ دو عدد شاسی ۲۱ * ۱۶

توضیحات :
۱. هزینه ایاب و ذهاب در پکیج ها لحاظ شده است.
۲. دکور فرمالیته شامل هزینه جداگانه نمیگردد.

قیمت : ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

پکیج های فرمالیته شمال