پکیج های فرمالیته تهران

3

پکیج شماره ۳

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ عکس و ۱۰ برگ)
چاپ آلبوم ۱۰ برگ (۲۰ صفحه) سایز ۶۰ * ۳۰
یک عدد قاب عکس ۷۰ * ۵۰

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۱ میلیون تومان اضافه میگردد.
۴. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ یک عدد شاسی ۳۰ * ۲۰

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۱ میلیون تومان اضافه میگردد.
۴. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
تدوین کلیپ
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۱ میلیون تومان اضافه میگردد.
۴. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

eghtsadi

پکیج اقتصادی

عکاسی و فیلمبرداری باغ و عمارت با یک دوربین
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۲. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۱ میلیون تومان اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

پکیج های فرمالیته تهران

پکیج های فرمالیته شمال

1

پکیج فرمالیته شمال

عکاسی حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
طراحی آلبوم ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۱ عدد شاسی ۲۰ * ۳۰
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.
۲.هزینه میکاپ آرتیست و دکور ساحلی در صورت انتخاب بر روی پکیج اضافه میگردد.

قیمت : ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

پکیج های فرمالیته شمال