پکیج های فرمالیته تهران

3

پکیج شماره ۳

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ عکس و ۱۰ برگ)
چاپ آلبوم ۱۰ برگ (۲۰ صفحه) سایز ۶۰ * ۳۰

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
یک عدد قاب عکس ۷۰ * ۵۰
۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۴. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
۵ عدد شاسی ۱۸ * ۱۳
چاپ یک عدد شاسی ۳۰ * ۲۰

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۴. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۲. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۳. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۴. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

eghtsadi

پکیج اقتصادی

عکاسی و فیلمبرداری باغ و عمارت با یک دوربین
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۲. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران (حومه تهران) مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۳ میلیون تومان

پکیج های فرمالیته تهران

پکیج های فرمالیته شمال

1

پکیج فرمالیته شمال

عکاسی حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری حرفه ای در لوکیشن جنگل و دریا
فیلمبرداری هوایی (هلیشات)
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
طراحی و چاپ آلبوم ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۲ عدد شاسی ۲۱ * ۱۶
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزارتومان

پکیج های فرمالیته شمال