1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
یک عدد شاسی ۷۰ * ۵۰
طراحی و چاپ آلبوم ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۲۰

هدیه

تحویل فایل عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۵* ۱۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۵ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۱ میلیون تومان اضافه میگردد.
۵. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

هدیه

تحویل فایل عکس

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۵ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۱ میلیون تومان اضافه میگردد.
۵. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

ateliye-package

عکاسی در باغ و آتلیه فیروزه

۱ ساعت عکاسی در باغ و آتلیه با دکورهای متنوع
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
تحویل کل فایل های عکاسی شده

هدیه

تحویل فایل عکس

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۱ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. عکاسی در فضای باغِ آتلیه با پوشش حجاب انجام میشود

قیمت : ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان