3

پکیج شماره ۳

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
۲ ساعت ورودی باغ اختصاصی
یک عدد شاسی ۷۰ * ۵۰
طراحی و چاپ آلبوم ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰

هدیه

تحویل فایل عکس
چاپ ۱۰ عدد عکس پولاروید

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۲ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۵. به جز پکیج ۳ هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده زوج میباشد.

قیمت : ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
یک عدد شاسی ۴۰ * ۳۰
چاپ یک عدد شاسی ۲۱ * ۱۶

هدیه

تحویل فایل عکس
چاپ ۱۰ عدد عکس پولاروید

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۲ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۵. به جز پکیج ۳ هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده زوج میباشد.

قیمت : ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

هدیه

تحویل فایل عکس

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۲ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۵. به جز پکیج ۳ هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده زوج میباشد.

قیمت : ۹۰۰ هزار تومان