1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
یک عدد شاسی ۷۰ * ۵۰
طراحی و چاپ آلبوم ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰

هدیه

تحویل فایل عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۵* ۱۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۲/۵ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۵. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای با نورپردازی
چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

هدیه

تحویل فایل عکس

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ۲ ساعت فیلمبرداری بعلاونه تدوین کلیپ ۲/۵ میلیون تومان میباشد.
۴. به اجرای برنامه های خارج شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۵. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان