1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای مراسم عقد
فیلمبرداری حرفه ای مراسم عقد
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۱۰ عدد عکس ۱۵ * ۱۰
چاپ یک عدد شاسی ۲۱ * ۱۶

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۳ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.

قیمت : ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای مراسم عقد

هدیه

تحویل فایل عکس
تحویل ۵ عدد عکس ۱۵ * ۱۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۳ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.

قیمت : ۱ میلیون تومان