1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای مراسم عقد
فیلمبرداری حرفه ای مراسم عقد
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۵ * ۱۰
چاپ یک عدد شاسی ۲۱ * ۱۶

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۳ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای مراسم عقد

هدیه

تحویل فایل عکس
تحویل ۲ عدد عکس ۱۵ * ۱۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۳ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان