3

پکیج شماره ۳

عکاسی حرفه ای مراسم عقد و سالن بانوان
فیلمبرداری حرفه ای مراسم عقد و سالن بانوان
فیلمبرداری حرفه ای از سالن آقایان
تدوین کلیپ مراسم عقد ، سالن بانوان و آقایان

هدیه

تحویل فایل عکس
چاپ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ یک عدد شاسی ۳۰ * ۲۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۳ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

1

پکیج شماره ۲

عکاسی حرفه ای مراسم عقد
فیلمبرداری حرفه ای مراسم عقد
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
چاپ ۵ عدد عکس ۱۵ * ۱۰
چاپ یک عدد شاسی ۳۰ * ۲۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی یا فیلمبرداری اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.
۴.درصورت برگزاری مراسم در تالار مبلغ ۵۰۰ تومان به پکیج اضافه میشود

قیمت : ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

عکاسی حرفه ای مراسم عقد
فیلمبرداری از لحظه خواندن خطبه عقد

هدیه

تحویل فایل عکس
تحویل ۲ عدد عکس ۱۵ * ۱۰
چاپ یک عدد شاسی ۳۰ * ۲۰

توضیحات :
۱. مدت زمان عکاسی و فیلمبرداری در این پکیج ها ۲ ساعت می باشد.
۲. به ازای هر ساعت عکاسی اضافه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به پکیج اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان