4

پکیج VIP

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
عکاسی مستند و خبری از باغ و عمارت و سالن
تدوین کلیپ
یک عدد قاب عکس ۹۰ * ۶۰
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
استفاده از هلیشات در فیلمبرداری
طراحی و چاپ آلبوم ۱۵ برگ سایز ۶۰ * ۴۰
طراحی و چاپ آلبوم فرمالیته ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰
یک عدد شاسی فرمالیته سایز ۹۰ * ۶۰
ساخت کلیپ فرمالیته در شمال ایران
کلیپ پروجکشن روز مراسم در سالن
گالری دیجیتال عکس در سالن (۳عدد LED)

هدیه

چاپ یک عدد شاسی ۴۰ * ۳۰
چاپ ۲ عدد شاسی ۳۰ * ۲۰ هدیه والدین
چاپ ۱۰ عدد شاسی ۱۸ * ۱۳
تحویل کلیه فایل فیلم و عکس به صورت رایگان
تحویل فایل ها بر روی فلش مموری

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

3

پکیج شماره ۳

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
تدوین کلیپ
یک عدد قاب عکس ۹۰ * ۶۰
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
استفاده از هلیشات در فیلمبرداری
چاپ آلبوم دیجیتال ۱۰ برگ سایز ۶۰ * ۴۰
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ قطعه عکس)

هدیه

چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ ۱ عدد شاسی ۴۰ * ۳۰
چاپ ۲ عدد شاسی ۳۰ * ۲۰ هدیه والدین
تحویل فایل فیلم و عکس به صورت رایگان

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۲

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
تدوین کلیپ
یک عدد قاب عکس ۷۰ * ۵۰
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
چاپ البوم دیجیتال ۱۰ برگ سایز ۶۰ * ۳۰
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ قطعه عکس)

هدیه

۲ عدد شاسی ۲۱ * ۱۶
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
تحویل فایل فیلم و عکس به صورت رایگان

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
تدوین کلیپ

هدیه

چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ ۱ عدد شاسی ۲۱ * ۱۶
تحویل کلیه فایل های فیلم و عکس

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

eghtsadi

پکیج اقتصادی

عکاسی و فیلمبرداری باغ و عمارت و مراسم با یک دوربین
فیلمبرداری سالن آقایان
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۲. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۴ میلیون و ۹۵۰ هزارتومان

1

پکیج شماره ۲

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
تدوین کلیپ
یک عدد قاب عکس ۷۰ * ۵۰
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
چاپ البوم دیجیتال ۱۰ برگ سایز ۶۰ * ۳۰
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ قطعه عکس)

هدیه

۲ عدد شاسی ۲۱ * ۱۶
چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
تحویل فایل فیلم و عکس به صورت رایگان

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

1

پکیج شماره ۱

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
تدوین کلیپ

هدیه

چاپ ۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ ۱ عدد شاسی ۲۱ * ۱۶
تحویل کلیه فایل های فیلم و عکس

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

eghtsadi

پکیج اقتصادی

عکاسی و فیلمبرداری باغ و عمارت و مراسم با یک دوربین
فیلمبرداری سالن آقایان
تدوین کلیپ

هدیه

تحویل فایل فیلم و عکس
۲ عدد عکس ۱۸ * ۱۳

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد.
۲. به اجرای برنامه های خارج از شهر تهران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه میگردد.
۳. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۴ میلیون و ۹۵۰ هزارتومان

4

پکیج VIP

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
عکاسی مستند و خبری از باغ و عمارت و سالن
تدوین کلیپ
یک عدد قاب عکس ۹۰ * ۶۰
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
استفاده از هلیشات در فیلمبرداری
طراحی و چاپ آلبوم ۱۵ برگ سایز ۶۰ * ۴۰
طراحی و چاپ آلبوم فرمالیته ۱۰ برگ سایز ۴۰ * ۳۰
یک عدد شاسی فرمالیته سایز ۹۰ * ۶۰
ساخت کلیپ فرمالیته در شمال ایران
کلیپ پروجکشن روز مراسم در سالن
گالری دیجیتال عکس در سالن (۳عدد LED)

هدیه

چاپ یک عدد شاسی ۴۰ * ۳۰
چاپ ۲ عدد شاسی ۳۰ * ۲۰ هدیه والدین
چاپ ۱۰ عدد شاسی ۱۸ * ۱۳
تحویل کلیه فایل فیلم و عکس به صورت رایگان
تحویل فایل ها بر روی فلش مموری

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

3

پکیج شماره ۳

فیلمبرداری حرفه ای از باغ و عمارت
عکاسی حرفه ای از باغ و عمارت
فیلمبرداری حرفه ای از سالن
فیلمبرداری از سالن اقایان
عکاسی حرفه ای از سالن
تدوین کلیپ
یک عدد قاب عکس ۹۰ * ۶۰
استفاده از استبلایزر در فیلمبرداری
استفاده از هلیشات در فیلمبرداری
چاپ آلبوم دیجیتال ۱۰ برگ سایز ۶۰ * ۴۰
ادیت عکس و طراحی آلبوم (۳۵ قطعه عکس)

هدیه

چاپ ۵ عدد عکس ۱۸ * ۱۳
چاپ ۱ عدد شاسی ۴۰ * ۳۰
چاپ ۲ عدد شاسی ۳۰ * ۲۰ هدیه والدین
تحویل فایل فیلم و عکس به صورت رایگان

توضیحات :
۱. با انتخاب این پکیج ها هیچگونه هزینه جانبی (به استثناء ورودی باغ) مانند ایاب و ذهاب و غذای تیم و … دریافت نمیگردد. همچنین عکاسی مراسم عقد در روز عروسی شامل هزینه جداگانه نمیگردد.
۲. هزینه ورودی باغ و لوکیشن به عهده مشتری می باشد.

قیمت : ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان